Priser i: 
På svenska In English   
Verktyg för auditering
Ny upplaga 1 mars 2016 med referenser till ISO 9001:2015 och ISO 13485:2016.
€ 80
Handbok i kvalitetsarbete för MedTek
Ny upplaga med referenser till ISO 9001:2015 och ISO 13485:2016!
€ 35
Handbok i GMP - kvalitetssystem för läkemedelsindustrin
Under tusentals utbildningstimmar inom läkemedelsindustrin har Anna Lundén fått en bra...
€ 40
EU GDP Guide, svensk oversettelse + LVFS 2014:8
2013/C 343/01 - EU:s riktlinjer för god distributionssed för humanläkemedel i svensk översättning...
€ 25
21CFR820/11 svensk oversettelse
USA:s GMP för medicintekniska produkter (QSR) samt elektroniska dokument/signaturer.
€ 25
21 CFR 210/211/11 svensk oversettelse
USA:s GMP för läkemedelsprodukter samt elektroniska dokument/signaturer.
€ 25
 
 
Key2Compliance AB • Tjädervägen 10 • SE-18156 Lidingö, Sweden • +46-8-544 811 60 • info@key2compliance.com