Priser i: 
På svenska In English   
Verktyg för auditering
Ny upplaga 1 mars 2016 med referenser till ISO 9001:2015 och ISO 13485:2016.
80 €
Handbok i kvalitetsarbete för MedTek
Ny upplaga med referenser till ISO 9001:2015 och ISO 13485:2016!
35 €
Handbok i GMP - kvalitetssystem för läkemedelsindustrin
Under tusentals utbildningstimmar inom läkemedelsindustrin har Anna Lundén fått en bra...
40 €
EU GDP Guide, svensk översättning + LVFS 2014:8
2013/C 343/01 - EU:s riktlinjer för god distributionssed för humanläkemedel i svensk översättning...
25 €
21CFR820/11 svensk översättning
USA:s GMP för medicintekniska produkter (QSR) samt elektroniska dokument/signaturer.
25 €
21 CFR 210/211/11 svensk översättning
USA:s GMP för läkemedelsprodukter samt elektroniska dokument/signaturer.
25 €
 
 
Key2Compliance AB • Tjädervägen 10 • SE-18156 Lidingö • 08-544 811 60 • info@key2compliance.com